06фев./23

Видове привързаност

Разработвайки теорията на привързаността Джон Боулби изпитва влиянието на водещи по това време научни идеи и теории като: психоанализа, еволюционна биология, теория на обектните отношения, системен подход, етология, когнитивна психология и др.

Read More...
30авг./21

Интроверт и Екстроверт

Още през 1921 г. в своята работа „Психологически типове“ знаменитият психолог Карл Густав Юнг е разделил човека на интроверт и екстроверт. По неговото определение интровертът обърнат към себе си и възприема реалността

Read More...