17мар./22

Пубертет

От известно време вашето добро и послушно дете се е превърнало в постояненопонент. Все не е съгласен, мръщи се, избухва. Често се застоява пред огледалото, затваря се в стаята, говори по телефона

Read More...
17мар./22

Съвети към родителите

» Съвместната работа с учителите показва заинтересоваността на родителите, че ние искаме нашите деца да се образоват;» Когато родителите участват подпомагат работата на учителите;» Родителите са част от децата;» Родителите възпитават децата;»

Read More...