11мар./21

Принципи при психологично консултиране

Първи принцип : При психологично консултиране гласи: Едно и също събитие може да има различен смисъл и значение за различните хора и когато имат някакъв емоционален проблем, хората мислят само по един

Read More...