09юли/21

Психотерапията

“Психотерапията не е това, което си мислите…” Психотерапията не е изцеление на болката; не е ръководене от мъдър съветник; нито е разговор между добри приятели. Това не е придобиване на езотерични знания;

Read More...
18юни/21

Семейно консултиране

Най-честите проблеми, които се нуждаят от семейно консултиране са: по повод различните виждания за семейните отношения; конфликти по повод на съпружеските роли и задължения; сексуални проблеми; проблеми с децата; заболяване; безработица; изневери

Read More...
24мар./21

Психоанализа

Двете основни цели на терапията чрез психоанализа на Фройд са: Да направи безсъзнателното – съзнателното; Да засили Егото така, че поведението да е базирано повече на реалността и по-малко на инстинктивните копнежи

Read More...
19мар./21

Ниска самооценка

Ниска самооценка означава да не вярваме в собствените си възможности. Типично човешка черта обаче е оценяването на позитивното отношение към себе си. Това е нашата положителна самооценка, позитивния образ за себе си,

Read More...
19мар./21

Карл Роджърс – терапия, ориентирана към клиента

Карл Роджерс е представител на хуманистичното направление в психотерапияа ориентирана към клиента и като такъв, вярва в уникалността и ценността на човешката личност Карл Роджърс предлага нормален човешки контакт и зачитане на

Read More...
11мар./21

Принципи при психологично консултиране

Първи принцип : При психологично консултиране гласи: Едно и също събитие може да има различен смисъл и значение за различните хора и когато имат някакъв емоционален проблем, хората мислят само по един

Read More...