28сеп./21

Психологическа травма

Психологическа травма е сложна смесица от биологични, психологически и социални явления. С термина „психологическа травма“ се обозначава въздействието на силен стресогенен фактор върху емоционалната сфера на човек. Тя е нещо, което той

Read More...
23авг./21

Депресия

В повечето случаи на депресия се наблюдават широк спектър от физически симптоми като изтощение, безсъние, главоболие, намален или прекомерен апетит, както и запек. За настоящата публикация се позовах на книгата на Деби

Read More...
29юли/21

Дихателна терапия

Дихателна терапия – дихателният процес се осъществява автоматично от вегетативната нервна система, която е автономна. Ние дишаме автономно – без никакво съзнателно усещане. Начинът, по който дишаме обаче съответства пряко на нашите

Read More...
09юли/21

Психотерапията

„Психотерапията не е това, което си мислите…“ Психотерапията не е изцеление на болката; не е ръководене от мъдър съветник; нито е разговор между добри приятели. Това не е придобиване на езотерични знания;

Read More...
18юни/21

Семейно консултиране

Най-честите проблеми, които се нуждаят от семейно консултиране са: по повод различните виждания за семейните отношения; конфликти по повод на съпружеските роли и задължения; сексуални проблеми; проблеми с децата; заболяване; безработица; изневери

Read More...
24мар./21

Психоанализа

Двете основни цели на терапията чрез психоанализа на Фройд са: Да направи безсъзнателното – съзнателното; Да засили Егото така, че поведението да е базирано повече на реалността и по-малко на инстинктивните копнежи

Read More...
19мар./21

Ниска самооценка

Ниска самооценка означава да не вярваме в собствените си възможности. Типично човешка черта обаче е оценяването на позитивното отношение към себе си. Това е нашата положителна самооценка, позитивния образ за себе си,

Read More...
19мар./21

Карл Роджърс – терапия, ориентирана към клиента

Карл Роджерс е представител на хуманистичното направление в психотерапияа ориентирана към клиента и като такъв, вярва в уникалността и ценността на човешката личност Карл Роджърс предлага нормален човешки контакт и зачитане на

Read More...