Увереност и самооценка са от първостепенна важност за доброто функциониране на индивидите. Чрез тях човек се чувства способен и ценен за себе си, за другите и за обществото като цяло. Нашето себеприемане и себеуважение показва дали нашата самооценка е ниска или висока и разкрива какво харесваме и какво не харесвате в себе си, а това определя и до колко уверени се чувствате.

Увереността е свързана с вярата в собствените способности. Тя се формира в първите седем години от живота, следствие на начина на отглеждане и възпитание. Ако малкия човек получи нежна грижа чрез търпение, подкрепа, поощрение и верификация за своята ценност и възможности, ще се чувства уверен. Обратно, ако постоянно получава укори и забележки, ще смята, че не може да се справя според очакванията и изискванията на значимите други, което ще срине неговата увереност. 

Самооценката се формира след седемгодишна възраст, когато детето започва да контактува по-осъзнато в социална среда. Обикновено това е училището. Тя е свързана с другите хора, а именно какво смятаме, че другите мислят за нас. Съответно, ако увереността не е адекватно изградена, няма как да се изгради положителна самооценка. Човек не може да постигне и надрасне повече от това, което е изградил като мнение за себе си.

“Да имаш ниска самооценка е като да шофираш по магистралата с вдигната ръчна спирачка”

Това означава, че не се движите със скоростта, на която сте способни.

Неуверените хора оценяват себе си негативно, себеобвиняващо и осъдително. Не се виждат в добра светлина. Сравняват се с другите и ги поставят на първо място, а себе си на второ. Изпитват чувство за вина, имат усещането, че са лоши и недостойни. Не могат да отговорят конструктивно на критичните забележки. Всяка критика приемат като отхвърляне. Непрекъснато изпитват чувство, че са обвинявани, а това подхранва склонността им да се самообвиняват, затова и постоянно се извиняват. Стремят се към перфекционизъм, за да компенсират дефицита в самооценката. Не могат да видят силните си страни, а се фокусират върху слабите. Не виждат също и постиженията си.

Вярват, че не са харесвани, ще бъдат отхвърлени и неприети

Това може да ги направи зависими към алкохол, психоактивни вещества, храна, както и към интентимен партньор. Имат проблем с идентичността и сексуалността (възможна е поява на хомосексуални нагласи). Поставят си ниски цели, без предизвикателства. Объркани са по отношение на вътрешните си стандарти. Зависими са от оценките на другите. Неспособени са да поставят граници, не отстояват себе си. Трудно запазват вътрешна цялост. Отхвърлят позитивните оценки. Не са оптимистични. Обясняват успеха с външни причини, а неуспеха – с вътрешни. Нямат положителна представа за своята личност и са загубили любовта към себе си. Изпитват гняв, враждебност, дистрес, когато нещата и ситуациите се променят и не са под тяхен контрол.

Дистанцирани са и се отдалечават се от другите

Предпазват се от бъдещи загуби. Избягват социални контакти и събития, които ги плашат. Като цяло неувереността и ниската самооценка са пречка за оптималното разгръщане на потенциала на човека. 

Стъпки за повишаване на увереността  и самооценката:
  1. Осъзнавайте и контролирайте мислите си. Осъзнаването се случва чрез техниката Mindfulness. Когато човек е осъзнат винаги може да проследява какво допуска в съзнанието си. Мислите се контролират чрез техниката “когнитивно реструктуриране”.
  2. Започвайте деня с благодарност. Благодарността, веднага след събуждане ще зареди мозъка с позитивно настроение, като по този начин притеснението и тревожността се преработват от страх в положителна нагласа.   
  3. Предизвиквайте себе си с цел развитие и самоусъвършенстване. За да се чувствате уверени, трябва да имате малки краткосрочни цели, с тенденция за постигане на големи дългосрочни. Повишавайте нивото си на развитие, за да се самоусъвършенствате.     
  4.   Не очаквайте одобрение от другите. Давате си го сами на себе си чрез позитивно мисловно поощряване и подкрепяне. 
  1. Приемайте неуспехите си като опит. По този начин ще се учите от грешките си и няма да се отчайвате и да се отказвте. 
  1. Обграждайте се с хора, които ви вдъхновяват. Ако се обграждате с хора, от които имате какво да научите, ще се вдъхновявате. Ако не е така, само разреждате своята енергия и това би ви накарало да се чувствате изтощени.
  1. Обичайте те, грижете се за себе си и си почивайте. Липсата на любов към себе си поставя другите на първо място. За да можете да се грижите за другите и за всичко останало, първо трябва да се погрижите за себе си. Не забравяйте, че за да има баланс в живота, почивката и добрия сън за задължителни.
  1. Не се колебайте да потърсите помощ

Аз съм насреща, за да ви помогна! Всичко погледнато с друг поглед и нагласа изглежда различно. Терапевтът трябва да създаде атмосфера, в която клиентът се чувства напълно приет и спокоен и подкрепен. Това повишава увереността и самооценката, като същевременно намалява тревожността и напрежението. Всичко става по-лесно, когато човек знае на какво е способен, вярва в себе си и не носи бремето на излишните тревоги и съмнения. В днешно време много хора живеят дисфункционално, без да го осъзнават. Потърсете ме, за да направите крачка към подобряване на качеството си на живот. Запишете час.