ПОСЛАНИЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ
1.Не ме разпитвайте. Зная много добре, че не мога да науча всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.
 1. Не се страхувайте да сте строги с мен! Аз го предпочитам. Това ще
  ми позволи да разбера къде ми е мястото.
 2. Не ме насилвайте! Това ще ме научи, че в силата е всичко. Аз ще откликна по- лесно, ако ме убеждавате.
 3. Не бъдете непоследователни! Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога.
 4. Не ми обещавайте! Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанията си. Това ще ме накара да не ви вярвам.
 5. Не ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм! Аз ще го компенсирам, като започна да се държа, като “важна клечка”.
 6. Не ме критикувайте пред други хора! Аз ще възприема по-добре, ако
  разговаряте с мен спокойно и насаме.
 7. Не се опитвайте да ме поучавате! Вие бихте се изненадали колко добре знам, какво е добро и какво- лошо.
 8. Не ме карайте да чувствам грешките си, като грехове! Аз трябва да
  се науча да правя грешки, без да чувствам, че не съм добър.
 9. Не искайте обяснение за лошото ми поведение! Понякога не знам, защо
  съм се държал така.
 10. Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми! Лесно
  мога да се уплаша и да ви излъжа.
 11. Не забравяйте, че обичам да експериментирам! По този начин се уча.
  Моля, изтърпявайте ме.
 12. Не ме предпазвайте от последиците! Аз имам нужда от опит.
 13. Никога не се представяйте за идеални и безгрешни! Ще ми бъде трудно
  да ви следвам.
 14. Не позволявайте страховете ми да предизвикат безпокойствието
  ви! Иначе ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.
 15. Не забравяйте, че мога да се справя без вашето разбиране!
 16. Макар и често заслужили, забравете похвалите и одобрението!
 17. Отнасяйте се с мен като с равен! Запомнете, че е по-лесно да се учите
  от модел, а не от критик.
  И още нещо! Аз ви обичам! Моля ви, обичайте ме и вие!
  Неизвестен автор