Стилове на възпитание

Представям тези стилове, не за да предизвикам задоволство или тъга, че ние самите като деца сме се срещнали с някои от тях, а за да може като родители да имаме едно на ум в главата си. А
именно, че начина по който се държим към детето има отношение към неговото израстване и оформяне като човек. Погледнете пак стиловете и вижте какво дете искате да отгледате. Изборът не е труден, трудно е да го следваме всеки ден.


Авторитетен

Това са родители, които приемат че детето е самостоятелна личност – със свои мисли, чувства, способности. Те се отнасят толерантно към мнението и желанията на децата, не
налагат със сила своето мнение и не се стремят да подчинят детето. Опитват се да разберат ситуацията през погледа на детето, не бързат да си направят изводи преди да са изслушали обясненията на детето.
Детето израства като дружелюбно, сигурно в способностите си, със самочувствие, умеещо да създава приятелства, любопитно, с желание да успява.


Авторитарен

Това са ограничаващи родители, които често използват наказания, изискват от децата подчинение. Отказват да приемат идеите на своите деца, които не съвпадат с техните. Тези родители изискват подчинение и уважение и това създава враждебност. Повечето от този тип родители не вярват, че
децата им могат да се справят затова упражняват постоянен контрол. Те внушават на детето усещането, че трябва да им е благодарно за всяко нещо. Детето израства в потиснатост, страх, започва да лъже, изпитва вина и угризения. Враждебно е и трудно създава трайни приятелства. Трудно му е да си поставя и следва свои цели.


Разглезващ

Това са приемащи, мили родители и някак пасивни по отношение на дисциплината. Те се интересуват от децата си, живеят с техните проблеми, но без да упражняват контрол върху тях или да поставят изисквания към тях. Децата искат много често техните желания да бъдат задоволявани незабавно, те не изпитват особено уважение към другите и имат проблем със самоконтрола. Те са непопулярни сред връстниците си. Детето израства импулсивно – агресивно. Има ниско самочувствие, не обича да се подчинява на правила и изисквания. Лесно раздразнително е, импулсивно, има стремеж към налагане над другите , трудно следва целите си.


Занемаряващ

Това са родители, които не се интересуват много от децата си. Не знаят почти нищо за техните приятели, интереси, успехи или неуспехи, проблеми в и извън училище. Децата се нуждаят от родителите си, но когато не получават грижи и внимание, те стигат до убеждението, че в живота на родителя има много по-значими неща от самите тях. Детето израства със слаб самоконтрол и не може да се справя добре със своята независимост.