Най-честите проблеми, които се нуждаят от семейно консултиране са:

  • по повод различните виждания за семейните отношения;
  • конфликти по повод на съпружеските роли и задължения;
  • сексуални проблеми;
  • проблеми с децата;
  • заболяване;
  • безработица;
  • изневери и др.

Последствията са депресия, тревожност, хронична болка, фобии, натрапливи мисли. Много често причините за горните състояния не могат да се обяснят с непосредствения ни житейски опит или с химичен дисбаланс на мозъка.

За да се помогне в такива ситуации е необходимо семейно консултиране.

Неговта цел е да открие причините, които пораждат дисбаланса в семейството и да ги преработи така, че да не оказват негативно въздействие върху семейните отношения.


Последните научни изследвания потвърждават, че травматичните преживявания може да се предават от едно поколение на друго. Стресът, преживян от родителите, бабите и дядовците и дори по-далечен роднина, е закодиран в гените ни.

Поколение след поколение се възпроизвеждат определени модели – алкохолизъм, депресия, агресивност, зависимости. Сякаш сме обречени да повтаряме грешките на своите предшественици и да преживяваме
като свои чужди емоции, страдание и стрес. Дори ако човекът, получил травмата, е починал, споменът и чувствата продължават да живеят в потомците и да определят тяхното емоционално и физическо състояние.

Има ли изход? Как да се справим, когато дори не си даваме сметка за тази мрачна наследственост?

Когато се работи по проблеми, отнасящи се до семейството, неизбежно се намесват представи и преживявания, възникнали в детството в родното семейство. Това са възприемането на случващото се, чувствителността към отделни аспекти на семейния живот, реакциите към мненията и поведението на членовете на семейството, както и техните очаквания.

Семейното консултиране е трансформиращ подход към разрешаването на дългогодишни проблеми и трудности, причините за които в повечето случаи са неосъзнати.