“Психотерапията не е това, което си мислите…”

Психотерапията не е изцеление на болката; не е ръководене от мъдър съветник; нито е разговор между добри приятели. Това не е придобиване на езотерични знания; не е демонстрация на грешките на един човек. Това не е нова религия.

  • Тя е ЗА ТОВА КАК ВИЕ МИСЛИТЕ.
  • Тя обръща внимание на незабележимото в начина, по който мислите.
  • Тя прави разлика между това, за което мислите и това как го милите.
  • Тя се интересува не толкова от търсенето на причините, обясняващи това, което правите, колкото от значението, което има за Вас това, което правите.
  • Тя е насочена към осмислене на трудностите във Вашите цели и Ви помага да откриете скритите у Вас способности за преодоляването им.
  • Тя дава възможност да се погледне и приеме отблясъка на това непреходно нещо, което се явява ВАШАТА СЪЩНОСТ.

Тя е осмисляне на това как живеете със себе си в даден момент.

Из “Изкуството на психотерапевта”

Джеймс Бугентал (James Bugental)

В книгата си “Психологична психотерапия” Професор Иванка Бончева описва психотерапията като метод, който в буквален превод означава терапия на душата и лекуване на душевни проблеми. Тя е помощ за спавяне с нежелани смущения на мислите, чувствата, преживяванията и действията на човек. Психотерапията ни помага да се справим със своите страхове, притеснения и тревоги, както и за отстраняване на редица психични(главно функционални) разстройства. Психотерапията е нужна и тогава, когато психичната дейност на страдащия има своето допълнително увреждащо тялото въздействие, например при психосоматичните или тежко протичащи соматични болести.