Психолог консултант: образование и професионална квалификация

Казвам се Таня Кръстева и съм дипломиран магистър психолог консултант и интегративен психотерапевт. Надградила съм своето обучение в Следдипломни квалификации към Медицински университет Пловдив по:

 • Медицинска психология” : психологична комуникация, поведение при боледуване, консултиране на хора в късна възраст, работа и психологичен климат на работното място;
 • Обща и клинична психопатология“: – нарушения на перцепцията; – нарушения на вниманието и паметта; – нарушения на волята;- нарушеня на емоциите; -нарушения на интелекта и съзнанието; – нарушения на мисленето и речта;
 • “Основи на невропсихологията”: – функционална невроанатомия, когнитивни процеси, неврологични заболявания, невропсихологична диагностика.
 • Интегративна психотерапия”: -Психодинамична психотерапия; -Юнгиански анализ; -Адлериански анализ; -Екзистенциална психотерапия; -Хуманистична психотерапия; -Когнитивно-поведенческа психотерапия; –Позитивна психотерапия; -Сугестия и Хипнотерапия; -Арт терапия; -Приказкотерапия; -Пясъчна терапия; -Психотерапия при деца със специфични образователни потребности; -Сексуално насилие; -Морални и етични принципи в психологичната терапия.
 • Психология и психотерапия на кризисните състояния“: -основи на психологичното консултиране и психотерапия; -концептуализация на случай в психологичното консултиране и психотерапия; -формиране на Аза-а, образ и концепции; -кризи и кризисни интервенции; -дебрифинг; -психологична травма; -детска психотерапия; -детска агресия; -когнитивно-поведенческа психотерапия; -хипнотерапия; -метафорично-асоциативни карти в психотерапевтичнта практика; -полова диференциация – огледално докосване.
 • Сертифицирана съм за комплексна психологична оценка със стандартизирани тестове към HESTIA;
 • Сертифицирана съм за изготвяне на психологични експертизи от ВСУ;
 • Обучение за изготвяне на съдебни психиатрични експертизи;
 • Обучение за фокусирана към решения кратка психотерапия;
 • Обучавала съм се в квалификационна програма по международни стандарти за прилагане на „Екзистенциално-системен подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности“ Helping Skills Academy – Existential FACTS Group – д-р Пламен Димитров;
 • Изучавала съм Psychological First Aid към университета JOHNS HOPKINS;
 • Член на Дружеството на Психолозите в Република България

„Най-голямата мотивираща сила в личността е импулсът към актуализиране на себе си!“

Това твърдение е отбелязано от Карл Роджърс, известен с популярния си подход към психотерапията, наречен „Центрирана върху клиента терапия“. Името на терапията на Роджърс сочи становището му за човешката личност.

Поставяйки отговорността за подобрението върху човека(клиента), а не върху терапевта, той приема, че хората могат съзнателно и рационално да променят мислите и поведенията си от нежелателни на желателни. Затова смятам, че първото необходимо условие за успешна психологична консултация и терапия е осъзнаване на нуждата и желанието за промяна от страна на клиента.

Моят подход за работа като психолог консултант и психотерапевт е интегративен, който съчетава необходимите инструменти от всички терапевтични парадигми.

Вярвам, че всеки носи в себе си доброто и е способен да го приложи в живота си. Необходимо е само да бъде изслушан, разбран и подкрепен. Защото подкрепата дава сили, които може би са били потискани до този момент и човек не е успявал да разгърне пълния си потенциал.

В процеса на терапия и консултиране се отварят всички сетива, за да може да дефицитът да се осъзнае и да се замести с възможности за справяне и копинг стратегии. Психологичната помощ е не само полезна, но също така и необходима, особено в условията на стреса и  динамиката в съвременния живот.  Тя е стъпало към себепознанието и подобряването на отношенията  с другите.

Ако се чувствате потиснати, нищо не ви радва или се тревожите за нещо, чувствате се неразбрани и сте се изолирали от всички или се стремите към себепознание и личностно развитие, потърсете ме.

Психологичното консултиране ще ви предостави възможност да изследвате своите проблеми със специалист, който е обучен да оказва такава помощ, и да ви съпровожда в този труден път. Ще ви се предостави възможност да говорите свободно, в защитено пространство и гарантирана конфиденциалност за своите важни поведенчески и емоционални проблеми по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор в обичайната социална ситуация.

Като психолог консултант се интересувам и изучавам психосоматичните процеси, които се случват с нас, когато сме подложени на дълготрайно напрежение, стрес, умора, негативно мислене и негативни емоции. Психосоматичните процеси обикновено се случват несъзнавано и затова е важно да се изследват от специалист, който има задълбочен поглед и познания в тази сфера.

Всичко става по – лесно, когато човек знае на какво е способен, вярва в себе си и не носи бремето на излишните тревоги и съмнения. Така ще може много по – лесно и пълноценно да развие личността си и да използва пълния си потенциал.