Първи принцип :

При психологично консултиране гласи: Едно и също събитие може да има различен смисъл и значение за различните хора и когато имат някакъв емоционален проблем, хората мислят само по един единствен свой начин.

Този начин може да бъде правилен, но може и да не е така. Консултативната психология предлага и алтернативни начини на  мислене. Това е много важен момент, защото наличието на алтернативни начини на мислене означава възможност за избор. Колкото повече са алтернативите, толкова по-голяма е възможността за избор. Оттук и е толкова по-голяма е вероятността проблема да се реши по най-добрия начин. 

Вторият принцип при психологично консултиране гласи,

че психолога и клиента винаги работят в сътрудничество, в екип. 

Трети принцип при психологично консултиране:

Особената ситуация, интерпретирана по особен начин, води до особена емоция, променяща поведението.

Почти всеки един човек при напрежение променя поведението и поведенческите си реакции. За целта прилага свои изработени в личния си опит „самопомагащи ” поведения. Много често обаче тези самопомагащи поведения причиняват бъдещи проблеми. 

Четвъртият принцип при психологично консултиране включва разбирането, че

нашето „възприятие” за проблема само по себе си ни е полезно и не трябва да се премахва. Разликата е, че то трябва да бъде гъвкаво и адаптивно, а не ригидно. 

Пети принцип в психологично консултиране включва разбирането, че

всеки един от нас се ражда с определен ранг на поносимост и с определена степен(ниво) на възможностите си на справяне.

Това е така наречената биологична даденост, с която идваме на този свят. Върху тази биологична база, с която се раждаме, в индивидуалния ни живот започват да действат няколко групи фактори. 

  • Първото, което се надстройва над биологичната ни база, е усвоения поведенчески стил. В неговата основа стои това, което индивидът наблюдава и усвоява още в първите години на живота си. 
  • Над този поведенчески стил се надстройва (надгражда) така нареченото впечатване на поведенческите реакции
  • Над това впечатване се надстройва така наречената когнитивна карта. Чрез нея човек започва да анализира събитията и да изработва реакциите си спрямо тях. В тази когнитивна фаза се включват вече и социалните фактори. Те ни въздействат и така човек постепенно става едно био-психо-социално същество

И така шестия основен принцип в психологично консултиране гласи, че

човекът винаги трябва да бъде разглеждан в неговото био-психо-социално единство,

при което всяка една от тези три основни компоненти влияе върху другите две и затова можем да говорим за тази зависимост между биологичното и психологичното у нас, без обаче да изключваме и факта, че сме социални същества. 

Последният седми основен принцип в психологичното консултиране е насочен към психолога. Той гласи:

трябва да се мисли глобално, а да се действа локално.

Психологът консултант трябва да направи всестранен анализ на конкретния човек – как той милси, какво чувства, какво го радва конкретно него и какво го наранява. Трябва да се направи анализ и на това, което се случва на този човек, за да може да стигне до конкретния начин за помощ при конкретния проблем на този конкретен човек. 

One Reply to “Принципи при психологично консултиране”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *