Индивидуално, семейно и групово психологично консултиране и помощ на възрастни и деца при:

 • Стрес;
 • Трвожност;
 • Травматични преживявания;
 • Натрапливи мисли и действия;
 • Решаване на конфликти;
 • Взаимоотношения;
 • Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ;
 • Баланс личен-професионален живот;
 • Справяне с тъга, загуба;
 • Справяне с гнева и агресията;
 • Психосоматика

Необходимостта от психологично консултиране и помощ е изключително значима. Животът в днешно време е изпълнен с много стрес, напрежение, тревожност и несигурност. Изправени сме пред ежедневни предизвикателства и попадаме в различни стресови ситуации. Това ни съсипва както психически, така и физически. Връзката между ума и тялото е много силна. Това са двете части на едно цяло. Тази връзка е определяща за общото ни здравословно състояние и се нарича психосоматика.

Ако се грижим за психическото си здраве, респективно ще се грижим и за физическото си такова. Подкрепата за психичното здраве включва психологично консултиране и помощ за овладяване на негативните мисли и емоции, които ни разболяват.

Хората не се травмират самите ситуации, в които попадат или им се случват. Травмират се от значението, което те самите им придават. Когато това значение е негативно, човекът преживява негативни емоции, т.е. емоционалния отговор винаги е резултат от интерпретацията на събитието. Всеки отделен човек мисли по свой начин, когато има някакъв емоционален проблем и го вижда само от своята гледна точка. Този начин може да бъде правилен, но може и да не е така. Консултативната психология предлага и алтернативни начини на  мислене. Това е много важен момент, защото наличието на алтернативни начини на мислене означава възможност за избор. Колкото повече са алтернативите, толкова по-голяма е възможността за избор. Оттук и е толкова по-голяма е вероятността проблема да се реши по най-добрия начин.