Липса на вяра в собствените възможности

Несигурността и неувереността в себе си обикновено се корени в ниската самооценка или с наличието на съмнения. Когато се съмняваме в способностите си да постигнем определен желан резултат или когато изпитваме страх да загубим това, което притежаваме, ние се чустваме неуверени и несигурни. Следователно, несигурността произтича от мисленето, че по някакъв начин сме недостойни и че текущите ни ресурси са оскъдни, за да позволят да получим нещо, което искаме или да поддържаме това, което вече имаме.

За терапевтична работа при несигурност и неувереност в себе си е необходимо:

 1) Да осъзнаете същността на вътрешните си конфликти; 

 2) Да осъзнаете с кого са свързани вътрешните ви конфликти (значими хора, техните образи, социални системи).

 3) Разрешаване на тези конфликти (понякога отнема години);  разрешаването на всеки от тези конфликти ще означава създаване на друга опора в личността.

4) Откриване на повтарящи се ситуации в живота, носещи несигурност и неувереност в себе си. Обсъждане на тези ситуации.

“Ако направите това, кажете какво ще се случи?”

Интегрирането на опита от вашите неуспехи е важна част от личностното развитие.

Агресията също е необходима:

  • за изграждане на вашите граници; 
  • завземане на нова територия; 
  • да се чувствате стабилни в този вечно конкуриращ се свят.
Ако агресията бъде потисната, човек става тревожен и несигурен.

5) Заключения от работната техника: търси се къде се губи вяра във възможностите – отделяме вярата от реалността; насърчаваме въвеждането на ново отношение към индивидуалните възможности.  

Никога не трябва да забравяте, че вярата в себе си започва от вътре. Вие не се определяте със своите неуспехи и провали. Няма безгрешни хора. Животът си е ваш и единствено вие можете да определяте как да го живеете. Сприятелете се със себе си. Просте си. Развивайте се и се самоусъвършенствайте.

„Вярвам в себе си! Това е причината да се развивам и усъвършенствам отново и отново.“