Когнитивно-поведенческата терапия се основава на теорията, че емоциите и поведението на индивида са пряко свързани с възприятието, през което той пречупва гледището си към света. Това възприятие се структурира на базата на познавателни процеси, който се придобиват през житейския път или предишен опит. Точно това е причината различните хора да изпитват различни чувства и емоции при една и съща ситуация. Когнитивно-поведенческата терапия се съсредоточава точно към тези познавателни процеси и начини на възприятие на света като централен проблем при терапията, а поведенческите прояви и соматичните проблеми, като следствие от тях. Изкривяването на когнициите или това как възприемаме, усещаме, чувстваме и какви вярвания имаме за света е причината за дисфункционалността на личността.

Когнитивно-поведенческата терапия се стреми към разбирането на нашите:

Когниции – Това са нашите мисли, идеи, вярвания, вътрешната реч и са под формата на вербални и визуални представи, в това число са и нашите базисни убеждения и дисфункционални вярвания –  тези вярвания за нас, другите и света, които са грешни и ни пречат да живеем живота си пълноценно.

Поведение – Как ние реагираме в неприятни за нас ситуации.

Автоматични мисли – Спонтанни мисли и оценки, появяващи се при неприятни за нас ситуации.

Базисни убеждения – това са устойчиви убеждения или вярвания за себе си, другите и света, които човек формира в детството.

На какво ни учи когнитивно-поведенческата терапия:

Да се образоваме, да усвоим определени знания и умения – да се научим кое е проблемно в нашия психичен живот, защо е така и от къде идва, и как може да бъде променено да разберем връзката. 

МИСЛИ-ЕМОЦИИ-ТЯЛО(ПОВЕДЕНИЕ) и къде в този кръговрат се вписва нашият проблем да усвоим способи за справяне в трудни житейски ситуации и след края на терапията.

Когнитивната терапия се прилага навсякъде по света като единствено или съпътстващо лечение при широк спектър нарушения– психични и соматични (телесни).

Изследванията показват, че тя е ефективна при:
 • Генерализирано тревожно разстройство (хронична тревожност);
 • Паническо разстройство;
 • Агорафобия;
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза);
 • Социална тревожност / социална фобия;
 • Посттравматично стресово разстройство;
 • Хипохондрия (страх за здравето);
 • Депресия
 • Биполярно-афективно разстройство/ в комбинация с медикаменти/;
 • Хранителни разстройства- анорексия; булимия;
 • Соматични (телесни) нарушения с психологичен компонент);
 • Нарушения на съня;
 • Колит;
 • Стрес;
 • Ниско самочувствие;
 • Семейни проблеми;
 • Проблеми свързани с раздяла;
 • Преживявания на скръб и загуба.

9 Replies to “Когнитивно-поведенческата терапия”

 1. Pingback: aksara178
 2. Pingback: polaris canada
 3. Pingback: spin238
 4. Pingback: why not check here

Comments are closed.