Зависима личност е разстройство на личността, при което лицето се ангажира с подтикване или позволяване на другите да поемат отговорността за съществени страни от живота му. Характеризират се с:

  • Подчиняване на собствените си нужди на тези на другите;
  • Нежелалие да отправи дори основателни изисквания към околните, от които е зависим;
  • Визприема се като неспособен;
  • Прекалено е ангажиран със страха да не бъде изоставен;
  • Тенденция да реагира на беди, като прехвърля отговорността на другите.

Зависима личност представлява човек, койото не иска да поема каквато и да било отговорност. Такива хора често позволяват на останалите да поемат отговорността за съществени страни от живота им. Те са отстъпчиви и безропотни спрямо тези, под чиято зависимост се поставят. Подчиняват собствените си нужди на нуждите на другите, от които са зависими. Когато са сами се чувстват изоставени, безпомощни поради увеличаване на страха, че не биха могли да се грижат сами за себе си. Именно поради това те не критикуват околните и изцяло са подвластни на техните мисли и възприятия. Зависима личност не отправя основателни изисквания към хората, от които е зависима, защото страхът от това, че ще бъде изоставена, е завладял напълно съзнанието и. Ако хора от типа на зависима личност попаднат в неблагоприятна среда, може да станат съучастници на лица с асоциални прояви, поради безволието си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *