“Да бъдеш” – да обичаш, да действаш и да израстваш духовно

Според Ерих Фром нагласата „ДА ИМАШ” е ориентирана към човека и към стремежа му към материални притежания. Насочена е също и към властта, която е обвързана с алчност, завист и агресивност.

От другата страна, нагласата „ДА БЪДЕШ” е насочена към удоволствието от споделеното преживяване и творческата активност и се мотивира от любовта.

“Да действаш, значи да бъдеш”.-Лао-дзъ

“Хората трябва да мислят не толкова за онова, което следва да вършат, колкото за това, какво са.”-Майстер Екхарт

“Колкото по-нищожно е твоето битие, колкото по-малко проявяваш живота си, толкова повече имаш и толкова по-значим е отчужденият ти живот.”- Карл Маркс

Егоизма и алтруизма са двете основни ориентации на човешкия характер, според Ерих Фром

Неограниченото задоволяване на всички желания нито допринася за благополучието, нито е път за постигане на щастие. Дори на максимално удоволствие. Мечтата да бъдем независими господари на своя живот се превърна в химера, когато започнахме да проумяваме, че сме бурмички в огромната бюрократична машина. Но мислите, чувствата и вкусовете ни са манипулирани от управляващите, от индустриалците и от обслужващите ги средства за масова комуникация. От плодовете на икономическия прогрес се ползват в пълна мяра само богатите държави. Пропастта обаче между богатите и бедните държави още повече се задълбочава.

Сам по себе си техническият прогрес създава екологична заплаха и опасност от ядрена война, които поотделно или заедно са в състояние да унищожат цивилизацията, а по всяка вероятност и живота на Земята.

“Човекът е станал свръхчовек…, казва Ерих Фром

Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил дo равнището на свръхчовешки разум.

Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно…

Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.”

910 Replies to “Ерих Фром :”

  1. Puede utilizar un software de gestión para padres para guiar y supervisar el comportamiento de los niños en Internet. Con la ayuda de los siguientes 10 software de administración de padres más inteligentes, puede rastrear el historial de llamadas de su hijo, el historial de navegación, el acceso a contenido peligroso, las aplicaciones que instalan, etc.